Asbest

Tjänster

Asbest

Vad är Asbest

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med asbestfibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och det är därför av yttersta vikt att kontrollera om ett äldre byggmaterial innehåller asbest innan det hanteras. Så länge asbest är inkapslat utgör det ingen fara. Det är först när det bearbetas som dess fibrer kan frigöras i form av ett damm.

Varför användes asbest?

Asbest användes inom byggnadsindustrin främst för sina uthålliga och goda tekniska egenskaper – ordet Asbest eller Asbestos härrör från grekiskans outsläcklig. Det har även en bullerdämpande och brand skyddande effekt med hög mekanisk smidighet samtidigt som det har en ljudisolerande förmåga. Därför var det vanligt att använda sig av asbest vid tillverkning av plastmattor, färg, fog material till kakel och armering i golvplattor, för att nämna ett fåtal. Olika yrkesgrupper inom byggbranschen är således de som har störst risk att exponeras.

Tillstånd krävs

För att hantera asbest krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket och att bryta mot reglerna är straffbart. Föreskrifter finns att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida. Inte bara yrken inom byggindustrin, utan även privatpersoner berörs. Trots att asbest varit förbjudet en lång tid, dör ett hundratal personer varje år i olika asbestrelaterade sjukdomar. Den vanligaste är Mesoteliom eller eller malignt mesoteliom är en ovanlig och aggressiv form av cancer med sarkom- eller adenomliknande tumörer som uppstår ur mesotelet i lungsäckarna, bukhinnan, runt testiklarna eller hjärtsäcken. Orsaken till mesoteliom i lungsäcken är nästan alltid på grund av asbestexponering.

Att Tänka på Vid beställning av Sanerings projekt

  • Beställt jobb skall komma till oss senast 3 dagar innan start. Då vi måste enligt lag anmäla samtliga Asbest saneringar till arbetsmiljöverket. Beställningen skall vara tydlig om Adress ort vilken typ av sanering ( rörinstallation-golv-tätning massa-fog-fix-mm.)
  • Kunden/Beställare/Fastighetsägare har det yttersta ansvaret Enlig (AFS 2006:1) Som Finns att läsa om på Arbetsmiljöverkets hemsida. Av.se
  • Kund/Beställare ansvarar att det finns tillräckligt med ström (byggström) då vi har större maskiner som kräver ”säker” strömkälla där säkringarna inte slår ifrån. samt att det finns rinnande vatten för att kunna tvätta av sig efter sanering.
  • Kund/Beställare/Fastighets ägare skall informera hyresgäst samt boende i fastigheten eventuellt evakuera boende ifall det krävs.
  • Hyres gäst skall vara informerad att allt lösöre skall vara undan plockat.
  • Kund /Beställare debiteras sanerings kostnad från start till slut (finsanering av maskiner sker på annan plats och tillkommer.) grovsanering samt inkapsling av maskiner sker på plats.
  • Kund/Beställare skall kunna tillgodose en närliggande etablerings plats (wc dusch/rinnande vatten- möjlighet för uppvärmning av matlåda) Etablerings miljön/platsen skall vara hygienisk ren och fri ifrån byggdamm, om inte så kommer kund att få stå för den tid det tar personalen att uppsöka närmaste toa/restaurang.

information om Sanerings förhållanden – Skydds utrustning-maskiner-mm

Vid sanering av asbest så utsätts Saneraren för extrema påfrestningar och risker. därför måste vi som arbetsgivare och under entreprenör ta ett ansvar för vår Sanerings personal samt alla yrkes grupper och boende som kommer vistas i miljöer där asbest kan förekomma.

Vi på Rivout Group arbetar med att arbeta metodiskt och dammfritt, med hjälp av punktsugs maskiner och luft renare som är utrustade med så kallade HEPA filter.

Vår personliga skyddsutrustning består av kompressor matad Friskluftsassisterad helmask som 1 a handsval, men har även fläktassisterade helmasker som 2a handsval. vi skyddar oss med skyddsoverall skyddshandskar skyddsskor och bygghjälm/varselväst om arbetet kräver det. Vilket tillsammans med våra maskiner utsätter sanerings personalens kroppar för stor påfrestning. 1 timme i sanerings utrustning kan jämföras med att arbeta tungt i 2 timmar i 40 graders värme. och då kan vi lägga till att saneraren inte har någon möjlighet att få i sig vätska under den här tiden. Därför låter vi vår personal arbeta 1 timme och sedan åter hämta sig i ca 30 min. detta är då väldigt individuellt.

Det är här vi tar vårt ansvar som arbetsgivare och ställer krav på dig som kund. Genomtänkt planering kan spara både tid och pengar. Därför gör vi inga arbeten där vi inte kan garantera att det bli helt asbest fritt. Läs mer om vår tjänst inom asbestsanering i Stockholm.