Asbestsanering Uppsala

Tjänster

Asbestsanering Uppsala

Det är sedan länge förbjudet att använda asbest inom byggnadsindustrin, men det förekommer fortfarande i äldre byggnader. Vi på Rivout Group hjälper dig som är i behov av en asbestsanering i Uppsala, och finns vid din sida hela vägen från provtagning till genomförd sanering. Vårt företag har lång erfarenhet av asbestsanering och ett stort antal nöjda kunder i bagaget.

 

För en säkrare och hälsosammare miljö

 

Asbest var i många år ett populärt byggnadsmaterial i Sverige, främst på grund av dess goda hållbarhet och ljudisolerande egenskaper. Materialet användes därför ofta vid tillverkning av såväl fogmaterial som isolering, golv, färg och tak. Under 1970-talet kom det dock fram att asbest är oerhört hälsoskadligt, då materialet ansamlas i lungorna vid inandning och orsakar farliga sjukdomar flera decennier efter exponering. Det förekommer fortfarande asbest i vissa byggnadskonstruktioner, och det är viktigt att utföra en komplett asbestsanering på dessa platser för att skapa en hälsosam och säker miljö att vistas i.

 

Snabb och pålitlig asbestsanering i Uppsala

 

Om du misstänker att det finns asbest i din bostadsfastighet eller kommersiella fastighet i Uppsala behöver du se till att problemet åtgärdas så fort som möjligt. Vi på Rivout Group har alla tillstånd som krävs för att hantera asbest, och gedigen erfarenhet och kunskap inom branschen. Vårt team kan eliminera problemet på ett snabbt och säkert sätt med högteknologiska punktsugsmaskiner och luftrenare. Du kan också känna dig trygg i vetskapen att vi har erfarenhet av att arbeta med myndigheter och företag som måste hålla sig tillgängliga för egna kunder. Därför håller vi alltid en låg profil medan vi arbetar, utan att kompromissa med kvaliteten eller hastigheten på saneringen.

Ta kontakt med oss för att diskutera en framtida sanering, eller få svar på eventuella frågor eller funderingar du kan tänkas ha. För oss är kunden alltid i fokus!

 

Frågor och svar