Asbestsanering

Tjänster

Asbestsanering Stockholm

Om du behöver hjälp med asbestsanering i Stockholm, borde Rivout Group AB vara ditt första

telefonsamtal. Vårt företag är välkänt för att erbjuda asbesttestning och sanering över hela Stockholm och har en lång meritlista från olika kunder där vi utfört lyckade asbestsaneringar.

Varför behöver jag testa om byggnaden innehåller asbest?
Asbest finns fortfarande kvar i vissa byggnadskonstruktioner i Stockholm, inklusive isolering, golv, texturerad färg, tak och takplattor. Det är inte längre någon nyhet att äldre bostäder och kommersiella fastigheter som byggdes för några decennier sedan i Stockholm kan innehålla större mängder asbest som kan vara farligt för din hälsa.

Exponering för asbest kan orsaka allvarliga sjukdomar så därför är det viktigt att anlita en expert som kan utföra en fullständig asbestsanering med rätt kompetens och erfarenhet. Rivout Group har redan utfört hundratals asbestsaneringar i Stockholm vilket är en stor trygghet för både dig och för oss. Vi hanterar dessa skadliga material i princip dagligen, så vi vet hur vi snabbt och effektivt kan eliminera problemet för att främja en hälsosammare och säkrare miljö.

Din säkerhet är vår högsta prioritet
Vårt företag lägger stor vikt vid säkerhet, vilket i sin tur säkerställer grundliga och ansvarsfulla resultat före, under och även efter det att vi har slutfört ett projekt. Vi har också erfarenhet av att arbeta med företag och myndigheter som behöver hålla sig öppna och tillgängliga för sina egna kunder under projektets gång, så Rivout Group upprätthåller en diskret och låg profil när vi är på plats och utför våra asbestsaneringar utan att äventyra hastigheten eller kvaliteten på vårt arbete i någon situation.

Om du misstänker att din bostads- eller kommersiella fastighet innehåller asbest eller vattenskador är det viktigt att situationen åtgärdas så snabbt som möjligt för att minimera risker för ytterligare skador. Faktum är att Rivout Group kan utföra en asbestsanering snabbt och säkert, enligt alla gällande regler och säkerhetsföreskrifter och leverera den högsta standarden inom asbestsanering i Stockholm. Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att få hjälp med asbestsanering!