Kasein

Tjänster

Kasein

Kaseinhaltigt flytspackel fortsätter att vara ett problem i vissa byggnader, exempelvis i flerbostadshus, skolor och sjukhus. Den kemiska sammansättningen av kasein har kopplats till fuktrelaterade skador och kräver därför noggrann hantering. För fastighetsägare och byggansvariga är det på så vis högst väsentligt att förstå riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att bli av med problemet. I denna artikel undersöker vi konsekvenserna av kaseinhaltigt flytspackel och delar med oss av våra effektiva metoder för att hantera och avlägsna detta problem på bästa möjliga sätt.

 

Därför började kaseinhaltigt flytspackel användas

Kasein – ett protein som är utvunnet ur mjölk, har traditionellt fungerat som ett bindemedel i färg och lim. Under perioden mellan 1977 och 1983 introducerades dock en ny tillämpning när avjämningsmassa med kaseinhaltigt protein började användas inom byggbranschen. Kaseinets exceptionella koagulerande egenskaper vid kontakt med specifika ämnen spelade då en central roll. Denna metod möjliggjorde att betongen blev mer hanterbar utan krav på efterföljande slipning eller liknande bearbetning. Genom att integrera kaseinhaltigt flytspackel i byggprocessen strävade man efter att optimera betongens egenskaper. Trots att detta tillvägagångssätt ledde till en förenklad byggprocess visade det sig dock senare att konsekvenserna av kasein kunde vara skadliga för både människor och byggnader.

 

Så påverkar kasein både människor och byggnader

Användningen av kaseinhaltigt flytspackel har visat sig ha betydande negativa konsekvenser för både människor och byggnader. I samband med användningen av kaseinhaltigt flytspackel identifierades allvarliga hälsoproblem, och därför blev materialet ersatt med andra tillsatsmedel år 1984. Flytspackel som innehåller kasein kan också brytas ner om luftfuktigheten når över 75 procent, vilket resulterar i bildandet av ammoniak. Denna process missfärgar inte bara parkettgolv och korkmattor utan påverkar även människors hälsa. De symtom man kan känna av i en byggnad med kaseinhaltigt flytspackel är en stickande lukt och irritation i luftvägar och slemhinnor. Ytterligare en komplikation vid fuktskadade golvbeläggningar är att emissionen från de skadade materialen tränger ner i betongen. Denna process resulterar i att även betongen kontamineras av utsläppen från golvbeläggningen.

 

Sanering av kaseinbaserat flytspackel – hur går det till?

Vi på Rivout Group hjälper såväl bostads- som fastighetsägare och företag med behandling av kaseinbaserat flytspackel. Hur arbetet går till beror helt och hållet på hur stort problemet är. Vid mindre problem räcker det ofta att helt enkelt slipa bort spacklet, vädra ytan och därefter lägga på en ny beläggning. Ibland kan det dock krävas ännu mer omfattande åtgärder. När du kontaktar oss kan du vara säker på att vi anpassar saneringen efter just dina behov, och skräddarsyr en säker och effektiv behandlingsplan. Rivout Group är givetvis auktoriserade av Arbetsmiljöverket för hantering av kasein och använder högteknologisk utrustning för både testning och sanering av din fastighet. Vi har även ADR-intyg som ger oss behörighet att transportera farligt avfall. Kundens välbefinnande är vår främsta prioritet och vi strävar kontinuerligt efter att tillgodose alla behov. Om du till exempel driver en verksamhet och vill förbli tillgänglig för dina kunder under saneringsarbetet anpassar vi alltid våra insatser för att störa så lite som möjligt, och samtidigt upprätthålla en högkvalitativ saneringsstandard. Kontakta oss gärna med dina frågor eller funderingar – vi är här för att hjälpa dig.

 

Frågor och svar