Kreosot

Tjänster

Kreosot

Kreosot är en blandning av flera hundra ämnen, varav ett trettiotal är cancerframkallande. Kreosot är utvunnen av stenkolstjära genom torrdestillation. I Sverige finns ingen framställning av stenkolkreosot utan sådan kreosot importeras för användning som träimpregneringsmedel. Virke som behandlas med kreosot får efter trettio år fortfarande endast användas till järnvägssyll eller marina anläggningar. Privatperson får använda virket i mark eller bryggdäck. Det skall absolut undvikas i bostäder, djurstallar eller på lekplatser. Kreosot används mycket som träimpregneringsmedel. En mindre andel används i beck och asfalt för att ge en lagom konsistens vid vägbeläggning.