Luktsmitta

Tjänster

Luktsmitta

Luktsmitta innebär att ett material har bundit lukter från emissioner från annat mikrobiellt skadat material utan att materialet själv har möglat. På samma sätt som personer som bor i mögelhus luktar mögel på grund av kontaminering eller med andra ord hår och kläderna har tagit luktsmitta. Luktsmittan kan även bära gifter (toxiner) från en mikrobiell skada. Toxinerna är mycket stabila och kan påverka inomhusmiljön i åratal om smittat material inte byts ut.