Mögel och bakterier

Tjänster

Mögel och bakterier

Definition av mögel

När man talar om mögel i byggnader menar man vanligen mikrosvampar och vissa bakterier. Dessa kan etablera sig på byggnads materia.

Bakterier och svampar är skilda typer av organismer. En gemensam egenskap är att de saknar klorofyll och därför inte kan tillverka sin egen näring, som växterna gör vid fotosyntesen.
Dessa mikroorganismer är beroende av annat organiskt material för näring och energi. Näring får de genom att bryta ner dött organiskt material. I naturen har de därför en viktig roll i kretsloppet.
Mikroorganismerna växer inte i luften utan på material, men frigörs till luften på olika sätt. Luften innehåller därför alltid en mängd mikroorganismer. Läs mer om vårt tjänst inom mögelsanering i Stockholm.