Mögel och bakterier

Tjänster

Mögel och bakterier

Mögel och bakterier kan utgöra ett allvarligt hot mot vår hälsa och våra hem. Ofta osynliga för blotta ögat trivs dessa organiska element bäst i fuktiga och dåligt ventilerade utrymmen, där de fäster sig på vanliga byggnadsmaterial och sprider en karakteristisk lukt. Dessa typer av angrepp kan leda till allvarliga problem om de inte hanteras korrekt. Att se och känna tecknen på mögelangrepp i god tid är A och O för att kunna agera snabbt, och på så vis skydda både fastigheten och hälsan för alla som vistas där. Här går vi igenom hur du identifierar, förebygger och blir av med mögel för att säkerställa en hälsosam och trygg miljö för dig och dina nära.

 

Vad är mögel och bakterier?

När man talar om mögel menar man vanligtvis mikrosvampar samt vissa typer av bakterier som gärna etablerar sig på materia i en byggnad. Mögel är med andra ord ett slags samlingsnamn för både svampar och bakterier som trivs i fuktiga och dåligt ventilerade miljöer. Det som svamparna och bakterierna har gemensamt är att de saknar klorofyll, vilket betyder att de inte kan tillverka egen näring som andra växter gör vid fotosyntesen. Därför är bakterier och mögelsvampar beroende av andra organiska material för energi. Näring får de genom att bryta ner dött material. I naturen spelar bakterier och svampar alltså en viktig roll för kretsloppet.

 

Olika typer av mögel

Mögel kan dyka upp i olika former och färger, spridda över olika delar av ditt hem.

  • Svartmögel är ett samlingsnamn för flera olika typer av mörkfärgat mögel, som trivs särskilt väl i fuktiga miljöer som badrum, källare och vindar.
  • Rödmögel lägger ofta slemmiga beläggningar runt badrumsmöbler som golvbrunnar, badkar och kakelplattor. Det kan också uppstå från en särskild bakterieart som gynnas av tvålrester och trivs i fuktiga miljöer.
  • Orangemögel uppstår ofta vid träfönster och trägolv, och har en särskild förkärlek för köksmiljöer där det kan sprida sig till taket ovanför spisen.


Så märker du av ett mögelangrepp

Mögel kan ha betydande konsekvenser för både hälsa och boendemiljö. Vid nedbrytningen av material kan det nämligen produceras giftiga ämnen som är skadliga för människor. Utöver den karakteristiska mögellukten och synliga tecken på tillväxt kan andra indikatorer inkludera allergiska reaktioner såsom hosta, nästäppa och hudirritation hos de som vistas i byggnaden. Dessa symptom kan förvärras hos personer med befintliga andningsproblem eller allergier. I vissa fall kan det också finnas fläckar på väggar eller tak, samt en allmän känsla av obehag eller dålig luftkvalitet i hemmet. En del människor får i sin tur huvudvärk eller försämrat immunförsvar till följd av mögel. Att vara uppmärksam på dessa tecken kan bidra till att man upptäcker problemet innan det blir alltför allvarligt och leder till allvarliga hälsokonsekvenser.

 

Vi utreder och avlägsnar den mikrobiella påväxten på bästa möjliga sätt

Teamet på Rivout Group förstår vikten av att genomföra noggranna utredningar för att hitta och fastställa källan till ditt mögelangrepp. Därför inleds alltid vår process med en omfattande fuktskadeutredning eller inomhusmiljöutredning för att kartlägga omfattningen av problemet, och på så vis minska risken för hälsokomplikationer. Genom avancerade mätningar och analyser identifierar vi exakt var mögelpåväxten härstammar från. Personalens expertis och erfarenhet bidrar i sin tur till att vi kan avlägsna den mikrobiella påväxten på bästa möjliga sätt. Genom hållbara, moderna och effektiva metoder kan vi garantera en noggrann sanering som också förhindrar återkommande problem.

 

 

Frågor och svar