Om oss

Om oss

Rivout Group

Snabbt ungt växande företag med många års kompetens inom rivning, sanering och håltagning.

Med kund i fokus levererar vi först klassiga tjänster till våra kunder efter deras behov och önskemål.

Kompetenser

N

Asbest & PCB

N

Heta Arbeten / Brandfarliga arbeten

N

Skade Saneringar Brand /Vatten

N

Arbeten på mobila plattformar

Ring på: 08 - 579 70 621

Kompetenser & tjänster

N

Rivning

N

Asbest

N

PCB

N

Heta Arbeten / Brandfarliga arbeten

N

Arbete på hög höjd

N

Städning

N

Säkra lyft

N

Arbete i slutna utrymmen

N

Håltagning

N

Arbete med Härdplast

N

Skade sanering brand/vatten

N

Bas P&U

Certifikat

N

Maskin förare

N

Fukttekniker

N

Miljöinventering

N

Arbete på Väg

N

Heta arbeten certifikat

N

Härdplast Certifikat

N

Sanerings tekniker/skade reglerare

N

Ställning upp till 9 m

N

Truck och arbete på mobila plattformar

Tillstånd

N

Asbest tillstånd

N

ADR tillstånd att transportera farligt avfall