PCB Sanering

Tjänster

PCB Sanering Stockholm

PCB (polyklorerade bifenyler) används i ett brett spektrum av industriella och kommersiella tillämpningar såsom kylvätskor i elektriska transformatorer, lätta förkopplingar och kondensatorer. PCB har erkända hälsorisker som cancerframkallande toxiner som har skadliga biverkningar, särskilt på hud, njurar, lungor, samt reproduktions- och immunsystemet.

Rivout Group förstår riskerna med PCB förekomst i bostäder eller på arbetsplatser. Med stor expertis i att identifiera och säkert hantera lagring och bortskaffande av PCB-innehållande material, är vi starkt utrustade för att säkerställa att alla dessa material hanteras säkert och i strikt överensstämmelse enligt gällande miljöbestämmelser.

I mer än 30 år har många av Rivout Group medarbetare utfört PCB Sanering i Stockholm för både privatkunder och företag, med en gemensam nämnare – lyckade resultat utan någon negativ miljöhändelse! Varför anlita någon annan för att hantera och bortskaffa detta svåra och mycket reglerade avfallsmaterialet?

Faktum är att när du anlitar Rivout Group för en PCB sanering i Stockholm har du odiskutabelt anställt en av de absolut bästa inom branschen. Varmt välkommen att kontakta våra PCB-förstörelsespecialister för att boka in en gratis utvärdering på plats. Du kan känna dig trygg med att Rivout Group kommer att säkerställa en komplett och effektiv PCB sanering, garanterat!