Rivning

Tjänster

Rivning

Rivningstjänster för bostäder, industri och kommersiella
kunder och rivningsarbeten i Stockholm, Uppsala och hela Mälardalen.
Rivout Group använder professionella tekniker för att på ett säkert tillvägagångssätt tillgodose kundens behov och är specialiserade inom både partiell rivning och totalrivning av byggnader. Vi lägger stort fokus på säker borttagning av farliga material från olika strukturer som exempelvis skolor, bostäder, industribyggnader och institutionella byggnader över hela Stockholm.

Vi utför rivningsarbeten på alla platser i Stockholm där rivning och miljöpåverkan är ett problem. Framförallt rivning av industriella / kommersiella platser i Stockholm är ett komplext arbete som kräver professionell experthjälp. Vårt team av välutbildade proffs kommer att demontera och ta bort allt material enligt våra kunders specifikationer.

Bland annat asbest och andra farliga material är en verklighet på många platser i Stockholm. Rivout Group har speciella procedurer och utbildad personal som följer strikta regler och gällande säkerhetsföreskrifter som kretsar kring dessa typer av material. Vi värnar om miljön och vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att slutföra våra rivningsprojekt i Stockholm inom utlovad tid och budget.

Några anledningar varför Rivout Group är rätt val för rivningsarbeten i Stockholm:

  • Över 30 års erfarenhet inom rivning i Stockholm
  • Våra tekniker är professionella, artiga och respektfulla
  • Vi följer miljövänliga processer
  • Vi utför platsanalyser och miljöbedömningar för att bestämma den bästa handlingsplanen
  • Vi följer en mycket strikt kod enligt gällande miljöregler och förordningar
  • Våra Tekniker är certifierade specialister

Vanliga frågor om rivningstjänster i Stockholm

Hur lång tid tar det att riva ett hus?
Det är väldigt svårt att säga hur lång tid det tar då det beror helt på vilka krav som respektive kommun ställer och vilka förutsättningar som finns.

Rensar ni upp marken fullständigt enligt byggherrens krav?
Ja. Vi river alla byggnader och strukturer; avlägsnar lämplig vegetation och eventuellt byggnadsbrott under ytan. Platsen kommer att lämnas ren och graderad, redo för nybyggnation.

Kan ni ta bort asbest?
Ja. Våra tekniker är Asbestcertifierade och all borttagning av asbest utförs i enlighet med gällande regler och säkerhetsföreskrifter.

Hur mycket varsel behövs för att boka in ett rivningsprojekt i Stockholm?
Vi behöver vanligtvis cirka två till tre veckor för att organisera ansökningar om rivningstillstånd och för att arrangera allt som behövs för att utföra arbetet.

Behöver jag ett tillstånd för att riva min bostad eller en annan byggnad?
Ja. Ett rivningstillstånd måste erhållas från kommunen där byggnaden är belägen. Ett rivningstillstånd krävs för att riva en byggnad helt och hållet eller delvis. Rivningsprojektet kan inte starta utan ett rivningstillstånd.

Vad händer med el, vatten, telefon och kablar till byggnaden?
Elektriciteten måste kopplas bort vid fastighetsgränsen innan ett rivningsarbete kan påbörjas. Vatten kan vanligtvis stängas av vid fastighetsgränsen, medan telefonkablar kan skäras, rullas upp och fästas tillbaka till stolpen. Att koppla från tjänsterna är helt avgörande och bör åtgärdas så snart som möjligt för att vi skall ha en möjlighet att sätta igång rivningsarbetet.

Vem organiserar tillstånd och frånkoppling av tjänster?
Rivout Group kan samla in den information som ägaren behöver för att starta ansökningsprocessen om rivningstillstånd och vi kan även hjälpa till med att koppla bort el, vatten och telefonkablar. Eventuella tillstånd för borttagning av träd måste erhållas av fastighetsägaren.

Är ni ett licensierat rivningsföretag?
Rivningsföretag behöver egentligen inte ha licens för att riva olika byggnadsstrukturer. Rivout Group AB är emellertid ansvarsförsäkrade och Asbestcertifierade och har flertalet kompetenser: Asbest Certifikat, Heta Arbeten , Arbete på Väg, tillstånd att transportera farligt avfall, Arbete på hög höjd, Grävmaskinist, Besiktningar av oljetank, Miljöinventering.