Sanering och Desinficering

Tjänster

Sanering och desinficering

Ett av de områden vi jobbar med är desinficering av bakterier och smittor. Det kan röra sig om bakteriesanering inom livsmedelsindustrin på löpande basis, eller som det senaste uppdraget av större karaktär, då vi hjälpte en kund som fått problem med shigellabakterien, vilken är klassad som allmänfarlig sjukdom.

​I dessa tider har vi lärt oss mycket om nya virus, bakterier och smittor, bla covid-19.

Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut, våra metoder kombinerar ytdesinfeciering med mikrokondensation av desinfektionsmedlet som fyller luften i det utsatta utrymmet. Med denna behandling hindrar det spridningen av smitta och minskar även halterna av partiklar, endotoxiner och mykotoxiner i luften.

​Desinficering innebär per definition en minst 100 000-faldig reduktion, 5-log, av antalet levnadsdugliga mikrober och sterilisering en minst 10 000 000-faldig reduktion, 7-log, av antalet levnadsdugliga mikrobsporer. Denna stora reduktion kan man aldrig uppnå enbart genom rengöring, oavsett hur många gånger rengöringen genomförs.

VILKEN TYP AV UTRYMMEN KAN RENGÖRAS?

Vi behandlar bland annat:

 • Tåg, tunnelbana, buss, flygplan, färjor, lastbilar, bilar etc
 • Skolor och förskolor
 • Äldreboenden
 • Affärs- och myndighetslokaler
 • Sjukhus, vårdcentraler och vårdinrättningar
 • Dödsbon
 • Badhus och idrottshallar
 • Industrilokaler
 • Butiker och varuhus
 • Restauranger
 • Offentliga utrymmen och toaletter
 • Bostadshus, trapphus, hissar och bostäder